Myran blir hörd

Myran, en australisk terrier på tolv år, envisades med att kissa inomhus. Problemet hade pågått i flera veckor och hennes familj var förstås väldigt trött på att torka kiss och tvätta. De gick ut med Myran mer än vanligt, men det hjälpte inte. Kissa skulle hon göra inomhus.

Veterinären hittade inget fel, men skrev för säkerhets skull ut medicin. Inte heller det hjälpte. Myrans familj visste inte vad de skulle ta sig till. Kunde ett samtal med en djurkommunikatör, med mig, bli en lösning?

Efter ett långt och spännande samtal förstod vi Myran, det visade sig att hon var missnöjd med familjesituationen. Hon hade känt in att något var problematiskt och ville vara delaktig i familjens liv, bli respekterad som den hjälpare hon alltid varit. Nu fick hon chansen att ge sin syn på saken. Familjen lovade att ta till sig budskapet och göra sitt bästa för att lösa problemet. Myran blev nöjd och kissandet inomhus upphörde.

Att prata och berätta vad vi gör och planerar för hunden stärker er relation tillsammansDet är så viktigt att inkludera våra familjedjur i allt som pågår och ska hända. Hundar känner på sig när något ovanligt är på gång. Även förändringar som i grunden är positiva kan väcka oro. Genom att berätta vad som sker, med ord eller bilder, kan våra älskade hundar bli lugnade och automatiskt känna sig delaktiga i familjens planer eller bekymmer.

Jag har förstått under mina år som djurkommunikatör att djuren kan se energispelet (vibbar) som pågår mellan familjemedlemmar. De ser hur energitrådar löper mellan oss och hur trådarna är olika laddade, dvs om relationen är ärlig eller blockerad i flödet. Om djuren får en ny situation förklarad för sig kan de knyta samman det som sker på energiplanet med den fysiska verkligheten.

En nyckel, som djuren ofta ger mig, är att vi människor behöver bli bättre på att lyssna, försöka förstå våra olika perspektiv och prata med varandra.

Ami Sundeman, Djurkommunikatör
Författare till boken Livet enligt djuren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *