Få välja själv

För en tid sedan hade jag ett samtal med hunden Bianca och hennes matte. Bianca gillar att fånga pinnar och samtalet handlade bland annat om det.

Matte: Vi vill gärna att du kommer tillbaka med pinnen, men du låter den bara ligga.

Bianca: Det finns väldigt många pinnar. Varför måste jag springa tillbaka med en speciell pinne varenda gång? Det är väl bättre att jag står kvar och ni kastar olika pinnar. Då behöver vi inte slösa tid på att jag springer emellan.

Ett överraskande och fyndigt svar som vi inte förväntade oss. Det påminner mig om att djuren ofta säger att de har en personlig agenda, en egen vilja för sina liv. Lämnar vi dem fria att bestämma själva när det är möjligt?

När jag var tonåring och lycklig matte till taxen Sonny blev jag glad när han gjorde precis som jag ville. Jag fick ett kvitto på att jag var en bra matte. När jag tänker på det så här i efterhand tror jag att han hade väldigt stort tålamod med mig. Ibland sa han ifrån på skarpen. Då, på 70-talet, var inställningen till att ha hund en annan. Jag kämpade med att vara ”rätt” som hundägare och Sonny kämpade med att göra sig förstådd. Det måste ha varit frustrerande för honom.

Vi har en mer jämlik relation till våra familjedjur idag. Det ser jag inte minst i mina djursamtal. Mattar och hussar tar sina familjemedlemmar på stort allvar och vill deras allra bästa.

I min bok ”Livet enligt djuren” frågar jag hästen Trolle vad som krävs för en god relation. Han svarar: ”Ni måste älska oss. Och med älska menar jag respektera. Ni måste tro på oss som enskilda individer.”

Lyckligtvis har kärleken till djuren blivit starkare, om man med kärlek också menar respekt för djurens personlighet.

Ami

www.amisundeman.se

Myran blir hörd

Myran, en australisk terrier på tolv år, envisades med att kissa inomhus. Problemet hade pågått i flera veckor och hennes familj var förstås väldigt trött på att torka kiss och tvätta. De gick ut med Myran mer än vanligt, men det hjälpte inte. Kissa skulle hon göra inomhus.

Veterinären hittade inget fel, men skrev för säkerhets skull ut medicin. Inte heller det hjälpte. Myrans familj visste inte vad de skulle ta sig till. Kunde ett samtal med en djurkommunikatör, med mig, bli en lösning?

Efter ett långt och spännande samtal förstod vi Myran, det visade sig att hon var missnöjd med familjesituationen. Hon hade känt in att något var problematiskt och ville vara delaktig i familjens liv, bli respekterad som den hjälpare hon alltid varit. Nu fick hon chansen att ge sin syn på saken. Familjen lovade att ta till sig budskapet och göra sitt bästa för att lösa problemet. Myran blev nöjd och kissandet inomhus upphörde.

Att prata och berätta vad vi gör och planerar för hunden stärker er relation tillsammansDet är så viktigt att inkludera våra familjedjur i allt som pågår och ska hända. Hundar känner på sig när något ovanligt är på gång. Även förändringar som i grunden är positiva kan väcka oro. Genom att berätta vad som sker, med ord eller bilder, kan våra älskade hundar bli lugnade och automatiskt känna sig delaktiga i familjens planer eller bekymmer.

Jag har förstått under mina år som djurkommunikatör att djuren kan se energispelet (vibbar) som pågår mellan familjemedlemmar. De ser hur energitrådar löper mellan oss och hur trådarna är olika laddade, dvs om relationen är ärlig eller blockerad i flödet. Om djuren får en ny situation förklarad för sig kan de knyta samman det som sker på energiplanet med den fysiska verkligheten.

En nyckel, som djuren ofta ger mig, är att vi människor behöver bli bättre på att lyssna, försöka förstå våra olika perspektiv och prata med varandra.

Ami Sundeman, Djurkommunikatör
Författare till boken Livet enligt djuren

Djurens sätt att kommunicera

Djuren sätt att kommunicera fascinerar mig. Jag har pratat med hundar och andra djur i över 10 år, men fortfarande förstår jag inte riktigt hur deras kommunikation går till.

När jag får budskap från djuren har jag hjälp av Kosmos, min inre röst, som översätter det som ska förmedlas. Den tolkningen är nödvändig för att jag ska kunna ge djuren en röst.

I min bok Livet enligt djuren förklarar hästen Trolle hur djurens kommunikation går till.

– Vi skickar energier och bilder mellan varandra. Det kan vara tankar, erfarenheter, upplevelser och känslor. Det går på ett ögonblick, det finns ingen fördröjning. Vi kan skicka till en eller många samtidigt, förklarar Trolle.

Den största skillnaden mellan människans och djurens kommunikation verkar vara att vi människor låter känslor och upplevelser tolkas av hjärnan och sedan bli till ord, medan djuren kommunicerar direkt från känslan. De menar att deras språk därför är ärligare.

En klok hund, Ebba, gav mig en intressant pusselbit som gjorde att jag bättre förstår hur allt hänger samman.

– Människans ord bryter energin i rummet. Om det är en energi som inte överensstämmer med vad personen känner inuti blir det en konflikt i energifältet. Allt detta kan vi djur se och lära oss av, men vi vill helst ha ärlighet. Vi vill att ni ska tala utan ord så att allt det vackra får vara kvar i luften. När ni kan det är ni sanna mot er själva.

Djuren menar att vi har mycket att vinna på att kommunicera på deras vis. Vi skulle mer eller mindre tvingas att vara ärliga, både mot oss själva och varandra, och därmed inte trassla in oss i osanningar. Vi skulle tillåta känslorna att bli viktiga och vara till hjälp för att förstå oss själva och våra medvarelser. Kanske skulle det innebära att vi slöt fred inom oss och med varandra. Jag tror att vi alla längtar efter det.

Här kan du kan läsa mer om min bok Livet enligt djuren Du kan när du beställer boken, få den signerad med en personlig hälsning, kanske till både dig och din fyrfota vän.

Ami Sundeman
Författare till boken Livet enligt djuren
Medial vägledare
Djurkommunikatör

Livet enligt djuren av Ami Sundeman

Peggy såg på mig med klok och fast blick. Lät mig förstå att nu måste jag lyssna noga.

– Vi vill väcka era hjärtan, förklarade hon. Det är alla djurs främsta uppdrag, att väcka människors känslor och empati. Vi vill hjälpa människorna att förstå sig själva i grunden och göra upp med det. Det är det vi håller på med.

– Varför är det viktigt med empati, undrade jag.

– För att när man väcker sin empati väcker man sig själv. Jag vet att ni alla kan vara empatiska, det handlar om att våga känna. När man vågar känna vågar man leva. När man vågar leva vågar man skapa sitt liv som man själv vill ha det. Därför är känslor och empati väldigt viktigt.

När jag lyssnar på Peggy tänker jag att det är lycka att ha en sådan klok vän. Hennes syn på livet ger mig nya perspektiv och jag känner en större mening med livet, både i mitt eget liv och i det stora övergripande.

Så vem är min vän Peggy? Hon bor på landet utanför Norrtälje, tillsammans med två andra hundar och sin matte AnnaCarin. Ja, Peggy är en hund, en av alla dessa kloka familjemedlemmar.

Jag är djurkommunikatör och har pratat med djur i över tio år. Det är alltid spännande att möta hundar, katter och hästar, som det oftast är, och höra vad de har att säga. Ibland har deras berättelser gjort mig mållös och lite avvaktande. Ska jag våga ge den här informationen vidare till husse och matte? Men det är som om djuren vet när deras familjemedlemmar är redo för de stora perspektiven. Peggys matte, AnnaCarin, är öppen och definitivt mottaglig. Det uppskattar Peggy och då kan det bli riktigt spännande samtal.

Den inledande dialogen är från min bok Livet enligt djuren. Jag tog initiativ till att skriva den efter ett samtal med en häst, Trolle, som sa att han var fruktansvärt trött på oss människor. Han uttryckte med stor tydlighet att han inte orkade med någon annan än sin matte Therese. Eventuellt kunde jag få komma på besök någon gång emellanåt. Mig gick det åtminstone att diskutera med. Efter en tid frågade jag Trolle om han vill berätta varför han tycker att människor är jobbiga. Jag förklarade att jag hade fått idén att skriva en bok. Han svarade: ”Jag kan berätta, men det jag säger får på inga vis förminskas eller utelämnas och jag måste få prata till punkt.” Jag lovade honom detta, utan att förstå vad det skulle innebära, och vi möttes i hagen en solig sommardag. Det blev ett omtumlande samtal – för mig, vill säga. Hans information var minst sagt ”mind blowing”, precis som allt det Peggy så småningom kom att berätta. Samtalet i hästhagen blev upprinnelsen till Livet enligt djuren.

När man vågar känna vågar man leva. När man vågar leva vågar man skapa sitt liv som man själv vill ha det.

Vi återvänder till Peggy. Är hon en unik hund? Jag skulle nog säga att det unika handlar om relationen till hennes matte. AnnaCarin är oerhört respektfull mot Peggy och låter henne vara en fri individ, så långt det är möjligt i de strukturer vi människor skapat, dvs normer som ofta begränsar både oss själva och djuren. AnnaCarin är intresserad av det allomfattande livsperspektivet och är inte alls främmande för att Peggy har den universella kunskapen i behåll, till skillnad från oss människor som glömt den. AnnaCarin är öppen och lyssnar gärna till sina hundars klokskap. Den möjligheten har vi alla.

När vi verkligen vill lyssna öppnar sig djuren och det känns meningsfullt för dem att berätta vad de ser och vet. Det kan handla om den egna familjen och hur de uppfattar oss på energinivå. Eftersom hundar, katter och andra djur har förmågan att läsa av energier har de ofta djupare kunskap om oss människor än vad vi själva har. Där kan de ge oss meningsfull hjälp. Det kan också handla om att ge svar på det riktigt stora frågorna, så som Peggy, Trolle och de andra djuren gör i Livet enligt djuren.

Djuren pratar inte som vi, de har inte det verbala språket. Men de anser själva att deras kommunikation både är smartare och snabbare än vår. De menar dessutom att deras språk är ärligare, eftersom de kommunicerar med känslans intelligens och känslor inte kan ljuga.

Min inre intuitiva röst, som jag kallar Kosmos, översätter det djuren har att säga till människans språk. Kosmos fungerar som en tolk inom mig.

Det finns många olika sätt att kommunicera med djuren. I min bok finns ett kapitel om hur man kan hitta den ordlösa kontakten med sin vän. Djuren uppskattar att vara nära oss i det sinnliga – också. De har så mycket att lära oss människor, bara vi vill lyssna.

Ami Sundeman
Författare till boken Livet enligt djuren

Här är länken där du kan läsa mer om Amis bok och dom tjänster hon erbjuder, du kan även beställa boken och få den signerad med en personlig hälsning, kanske till både dig och din fyrfota vän.

Ami Sundeman