Älska mig mest

Älska mig mest, när jag förtjänar det minst” kallas för tonåringens bön. Den passar lika bra för unghunden i könsmognadsperioden.

Den förhållandevis lätta valptiden pågår inte i evighet, utan de allra flesta hundar förändras i sitt beteende när de blir könsmogna. Till exempel kan unghundar börja visa rädsla för olika saker, börja vakta sitt revir eller sin ägare, bli spänd och konfliktfylld vid hundmöten eller utveckla andra beteenden som hundägaren upplever som problematiska. Den kan bli mer självständig och mer ouppmärksam, helt plötsligt verkar det som allt ni tränat på under valptiden är som bortblåst.

Den huvudsakliga orsaken till detta är könshormonerna, precis som hos våra egna tonåringar när de förändras och utvecklas.

Som hundägare behöver vi vara förberedd på de förändringar som hundens könsmognad innebär. Här gäller både förståelse och tålamod.

Men jisses, varför är du i min papperskorg?! Det har du aldrig gjort tidigare!

Hundens mognad till vuxen hund är en process som består både av en fysisk könsmognad och en psykiskt-social mognad. Mognadstakten varierar kraftigt mellan olika hundtyper och även mellan individer. Fråga din uppfödare och läs i rasböcker om mognadstakten hos just din hundras.
Har du en blandras får du helt enkelt läsa på om fler raser och sedan utvärdera hur mycket av dom olika rasegenskaperna din hund har fått med sig. Har du en hund där du inte har en aning om vilka raser den har i sig, då behöver vi ha ett öppet sinne och ett positivt nyfiket tålamod.

När hunden blir fysiskt könsmogen kan den fortplanta sig, men de viktiga sociala erfarenheterna och sin psykiska mognad saknas ännu.

Dom små raserna är tidigare i hela sin mognadsprocess som kan börja så tidigt som vid 5-6 månaders ålder, jämförelsevis med dem storväxta raserna som börjar runt ett års ålder och kan sedan ta flera år på sig att bli vuxna.

Liten blir större……. ska du som är så rar och godmodig snart börja visa sidor som utmanar mitt tålamod..

Sammanställt av Eva Bark ur boken ”Vardagsuppfostran – med känsla och respekt” i samarbete med
författaren Åsa Ahlbom

Känslokontakt binder er samman

När du umgås med din valp i vardagen, är ditt kroppsspråk och tonfall viktigast – inte orden. Valpar har en otrolig inlärningsförmåga – de läser av våra känslor och avsikter och de vill ofta vara människan till lags. Krångla därför inte till det när du ska visa uppskattning till din valp under uppfostringstiden.

Alla hundägare har hört att beröm är jätteviktigt. Inom den moderna tävlingslydnaden finns hela system för hur man ska belöna hunden för att få bästa effekt, men det är inget du behöver tänka på som valpägare. Blanda inte ihop uppfostran och lydnadsträning, vardagen är ingen tävling. Det viktigaste är att tillbringa mycket tid tillsammans med din hund så ni bygger en känslomässig relation (eng. bonding).

Ett kärleksfullt gensvar förmedlar du bäst med ett vänligt ansikte och några varma, lågmälda ord som kommer från hjärtat. Att klappa en hund för att visa uppskattning är människans uppfinning, medans hundar alltid slickar varandra när de är vänliga. Därför är några mjuka strykningar på valpen (liknande rörelse som slickande) en stark signal till hunden att du uppskattar den, istället för att kanske klappa och säga en massa ord.

En mjuk strykning , mjuka vänliga ögon och några vänliga ord
Då förstår valpen att du är nöjd

För att valpen ska förstå att du är nöjd, räcker det att du:

……känner positiva känslor, till exempel visar ett leende eller tittar på din hund med värme i blicken

…….tyst viskar hundens namn med några ord med värme, ”Hej Ronja, så duktig du är!”

…….stryker mjukt och långsamt med handen någonstans på hundens kropp.

Om vi blir medvetna om kroppsspråkets och känslornas betydelse i kontakten med våra hundar, kanske vi kan hitta en bit av oss själva, en bit som vi sakta håller på att förlora i dagens snabba it-utveckling där mycket av den naturliga kommunikationen inte är lika aktuell längre.
Vi är fortfarande biologiska varelser som behöver kommunicera på vårt ursprungliga sätt.

Här ligger storheten i att lära oss att samspela med djuren genom känslospråket – vi utvecklar och lär oss mer om oss själva. Och det är hunden som vår lärare!

Ser du tassen på skon? Ett tecken på närhet och kontakt,
trygghet och vänskap

Sammanställt av Eva Bark ur boken ”Vardagsuppfostran – med känsla och respekt” i samarbete med
författaren Åsa Ahlbom

Samvaro, närvaro och medvetenhet

Hur bygger vi en relation tillsammans med vår valp eller hund?

Svaret är enkelt – det handlar om samma värden som vi bygger mänskliga relationer på : gemenskap, tillit, respekt, samarbete och arbetsfördelning.
Men för att kunna bygga en sådan relation, måste vi göra oss förstådda och kommunicera med hunden på dess egna villkor. Kommunikation är nyckeln i alla relationer.

När du har hundens uppmärksamhet, utnyttja det och passa på att ha en konversation
om något som ni båda tycker om. Tala också ofta om hur vacker och fin hon eller han är
och hur glad du är att ni är vänner

– Lär dig kommunicera med ditt kroppsspråk och dina känslor, så att hunden förstår dig

– samarbeta med din valp, det finns inga sociala rang-positioner att strida om

Sätt gränser och ge valpen uppfostran av praktiska skäl, detta för att hjälpa den till att fungera i vår miljö och i samhället

Gemenskap är oerhört viktigt för alla hundar. Låt din valp vara med dig så mycket som möjligt, så stärker ni känslobanden (bondar) och automatiskt bygger en djupare kommunikation

Måltider är viktiga tillfällen för social gemenskap hos oss människor. Det känner många hundar och försöker lägga sig nära matbordet för att ta del av den gemenskapen. Gräla inte på din valp, låt den ligga under bordet som passiv deltagare.

Promenader stärker er gemenskap. Det är hunddjurens naturliga sätt att förflytta sig. Att promenera tillsammans med din hund varje dag, både i koppel och lös. Viktigt här är att vara närvarande på er gemensamma promenad.

– Tillgodose valpens behov – den behöver mat, sömn, sällskap, hälsovård, kontakt med andra hundar och möjlighet att få röra sig fritt under uppväxten.
Använd lugna stunder till att plocka med valpens tassar, lyft och titta ner i öronen, dra fingrarna igenom pälsen. Låt den vänja sig vid att det är skönt och mysigt att bli undersökt och genomgången, hanterad. Det ger er stora fördelar vid nästa veterinärbesök, hos hundfrisören eller vid kloklippningsstunden.

Dessa ögon är milda, lugna och intresserade. Använd de stunder när hunden visar
genuint intresse för att lyssna på vad du har att förmedla

Hunden lär sig snabbt förstå människors känslor och avsikter genom att tolka våra signaler. Hundar reagerar omedelbart på alla budskap som vi sänder ut med rösten och kroppen, precis som barn gör. Även våra dofter ger förmodligen hunden information om vilka känslor vi upplever. Våra ord däremot, betyder mindre i kontakten med hunden, än vad vi i allmänhet tror. Utbytet av känslor mellan människa och hund, det är där som en djupare kontakt skapas och byggs. Godis kan aldrig ersätta detta!

Så fort din lilla valp är i din famn så startar er nya relation med nya möjligheter till kontakt, se till att börja bygga ert gemensamma känslospråk!

Samvaro, närvaro och medvetenhet.

Sammanställt av Eva Bark ur boken ”Vardagsuppfostran – med känsla och respekt” i samarbete med
författaren Åsa Ahlbom


Liggplatszon, grupp-, revir- och valpförsvarszon

Liggplatszonen är precis som det låter, den zon där hunden valt att vila eller sova. Här kanske hunden hävdar äganderätten till sin korg, soffan, fåtöljen eller i din säng. Gör den det är det troligt att den har kvar urhundens behov av att försvara sin liggplats, eftersom regeln ”först på plats” gäller i hunddjurens värld. Även i ägarens knä kan en del hundar försvara sig men även personen som den sitter i knät på, om någon kommer för nära.

Skönt med lite vila!

När det kommer till gruppförsvarszonen hos våra tamhundar motsvarar den flockförsvarszonen hos vargen, men är vanligtvis bredare i sitt omfång. Om någon fara hotar, kan hunden försvara alla individer som den har knutit starka sociala band till, framför allt under sin uppväxt. De kan därför försvara sin familj, barnen, olika husdjur såsom får, fjäderfä, boskap, lamor, renar osv. En del av dessa hundar försvarar inte bara hemma på sitt revir, utan även när gruppen förflyttar sig. Som tex när familjen tar en gemensam promenad.

Sen har vi revirzonen. Tamhundens revir ser helt annorlunda ut än hos de vilda hunddjuren. Olika hundtyper försvarar också sitt revir olika starkt. Därför är det ofta svårt att tolka exakt var olika hundar upplever sina riksgränser. Det kan vara runt ett hus, trädgård, lägenhet, trapphus, bil eller väktarhundens område som den sätts att försvara. Även om det är revirets innersta punkt som hunden försvarar starkast, blir det mest oljud vid staketet och grinden eftersom det är där främlingar närmar sig. Hundar känner också störst självförtroende i säkerhet bakom ett staket.

Att tillhöra en familj och känna sig trygg är ganska gott

Vi avslutar vår zonserie med valpförsvarszonen som är väldigt speciell och visar sig hos tikar som har fått valpar eller är sk skendräktiga (vilket kan inträffa ca två månader efter löp hos en tik). I denna zon försvarar tiken sina nyfödda valpar mot både andra hundar och ibland även människan. Det är ett naturligt beteende som härstammar från vargtiken som försvarar lyan och sina valpar. Vad många inte känner till är att även en skendräktig tik kan försvara sin ”lya” och sina ”ersättningsvalpar” (tex någon leksak tiken valt). Tro därför inte att tiken har blivit tokig om hon morrar och vaktar över sina ”valpar”. Visa bara respekt och håll avstånd, så blir hon lugn. Om det är väldigt stressande för henne är det bättre att ta bort de föremål som hon bevakar. Valpförsvars-zonen pågår en kort tid och går över av sig självt på någon eller några veckor.

Studera din hund och upptäck hur den visar sina olika personliga zoner. En spännande värld att utforska, och ju mer ni lär er om varandras zoner desto djupare bygger du er relation. Ett plus i den här processen är att din hund automatiskt kommer att utveckla och stärka sin sociala kompetens och intelligens utifrån den respekt och ödmjukhet du visar.

Nöjd hund var dag, tillsammans!

Sammanställt av Eva Bark ur boken ”Vardagsuppfostran – med känsla och respekt” i samarbete med författaren Åsa AhlbomIndividzon och kroppszon

Andra delen i serien Hundens zoner handlar om hundens individzon och hundens kroppszon. Först behöver vi veta vad en individzon verkligen är. Hundens individzon sträcker sig ungefär en halv kroppslängd runt hunden. Men zonen kan variera beroende på hundtyp, ras och individ.

När hundar närmar sig varandra eller går in i en annan hunds individszon, är det extra viktigt att visa fredliga signaler. Många hundägare känner inte till hundarnas zoner och förstår därför inte att hålla avstånd, tex när hundar möts i koppel. När vi visar större respekt för hundarnas olika individzoner, minskar deras aggressiva reaktioner mot varandra.

Hos tamhunden har vissa zoner ändrat form och uttryck, beroende på hundtypernas olika arbetsuppgifter. Iaktta din hund för att se vilka zoner som är viktiga för den. Vare sig du är valpägare, instruktör, uppfödare, veterinär eller arbetar på annat sätt med hund, är denna kunskap grunden till att du kan behandla hunden med respekt, om den försvarar någon zon.

Hundar behöver vara lösa för att deras naturliga hälsningsbeteenden ska fungera vid närkontakt

Nästa zon är kroppszonen. Kroppszonen finns precis runt hundens kropp och har mest betydelse vid direkt beröring, till exempel vid hälsovård, pälsvård och när man klappar eller kramar hunden. Hur känslig en hund är att försvara sin kroppszon, varierar starkt mellan olika hundindivider. Oavsett dessa variationer behöver alla som har närkontakt med hundar, lära sig att respektera att hundar har en kroppszon som de kan försvara. Det gäller hundägarna själva, barn, trimmare, veterinärer osv.

Tvätta tassar är nödvändigt ibland, gör det med vänlighet och respekt för hundens kroppszon och som individ

Det krävs ibland tid och tålamod att träna en hund som är misstänksam och inte vill samarbeta vid pälsvård, tasstorkning, badning, kloklippning osv. Om du känner minsta osäkerhet eller irritation, krävs det att du förändrar dig själv och din inställning. Allt du känner uppfattas omedelbart av hunden. Vid all form av hälsovård är du dessutom inne i hundens kroppszon.

Så för att hjälpa både hunden men även oss själva till att börja skapa en trevlig respektfull relation behöver vi ibland träna tillit, några mera och andra mindre. Men tillitsträningen är en fantastisk grund att ha för er tillsammans.

Träna tillit
Träna bara när du kan känna dig säker i dina handlingar. Din sinnesstämning är avgörande, allt du känner avspeglas i ditt tonfall och kroppsspråk. Överför lugna känslor till valpen, låtsas inte om protesterna utan utför lugnt och målmedvetet behandlingen. Var tyst – tröstande ord eller arga förmaningar förstärker hundens osäkerhet. Inte heller godis under pågående övning. Vänta tills behandlingen är färdig och du ser att hunden återfått sin känslomässiga balans, då erbjuder du en godbit.

Är hunden panikslagen, nafsar eller biter i försvar, måste du stegvis vinna dess förtroende. Sätt upp små delmål – klipp bara en klo, torka bara en tass, eller borsta ett litet parti av pälsen om dagen. ”Arbeta dig in” i hundens kroppszon dag för dag.

När du tar i valpen eller hunden ska dina händer vara lugna och bestämda. Osäkra händer smittar av sig osäkerhet. Händer ska inte heller hetsa eller vara något valpen biter i och leker med. Först när valpen känner trygghet och varken är rädd för dina händer eller tuggar på dem (din personliga kroppszon), kan den lära sig tolerera nödvändiga kroppsbehandlingar i framtiden och kan till och med börja tycka om det.

Hållas fast kan tränas till att bli en positiv känsla i många sammanhang

Tränar man lugnt och respektfullt, lär sig de flesta hundar med tiden att acceptera ett visst mått av fasthållning. Redan valparna lär sig av modertiken att ligga stilla när hon bestämt slickar dem på buken första tiden.

Vänj valpen vid dina händer.
Visitera din hund regelbundet och rutinmässigt – undersök den från nos till svans. Titta lite i öronen, lyft upp läpparna och se på tänderna. Titta under svansen, lyft på tassarna, känn igenom pälsen. Titta på ögonen att de ser klara och pigga ut, mellan trampdynor och armhålor. Titta på huden på magen, och på insidan av låren. Gör vi det med respekt och vänliga händer kommer det att så småningom bli till en mysig kvalitetsstund tillsammans.

Sammanställt av Eva Bark ur boken ”Vardagsuppfostran – med känsla och respekt” i samarbete med författaren Åsa Ahlbom
Matzon och leksakszon

Nu har vi kommit till matzonen och leksakszonen.

Matzonen finns runt allt som är ätbart, tex mat och ben, eller kanske ett kadaver eller något annat smaskigt som hunden eller valpen hittat utomhus. Även hundgodis som den eventuellt väljer att gå undan och lägger sig med ingår i hundens matzon.
Genom avel har detta ursprungliga zonförsvar minskat eller försvunnit hos många hundar, medan andra hundindivider fortfarande har det kvar. Vissa hundar kan även försvara platsen där den har grävt ned sitt ben.

Många hundägare uppfattar detta naturliga beteende som farligt och blir upprörda när hunden morrar och försvarar sin mat eller ett ben. Men om du hotar och straffar valpen, ökar misstänksamheten. Om du istället visar respekt för hundens matzon, kan den börja lita på dig. Då minskar hundens zonförsvar.

Låt mig få äta i lugn och ro

Leksakszonen uppstår runt leksaker, pinnar, och andra föremål som inte går att äta, men som går att gnaga på och leka med. Dom flesta hundar försvarar inte sina leksaker lika starkt som mat eller ett ben.

Dock finns stora skillnader mellan hur hundtyper och individer hur starkt dom värderar sina föremål. Till exempel kan vissa apporterande fågelhundar försvara sina konstgjorda apporter (kallas dummies) som om de vore riktig mat. Och en del hundar kan försvara sin boll eller ”kampföremål” med livet som insats.

Tips hur du kan visa respekt och bygga upp ett starkt förtroende

– Ta inte ifrån valpen saker i onödan. Lägg hellre undan frestande föremål första valptiden.
-Vissa raser vill bara bära runt på saker, inte tugga, så studera och titta på vad just din hund har för beteende.

Det är min pip gris

– Var aldrig hotfull eller aggresiv när du ska ta något från hunden och överträder dennes mat- och leksakszon. Tala vänligt och lirka istället för att rycka, om valpen håller hårt om föremålet.

– Ge gärna en godbit eller leksak i utbyte om det är något åtråvärt som valpen måste släppa ifrån sig.

– Tänk på ditt tonfall. Ditt tonfall avslöjar för hunden om du har en respektfull inställning. Säg alltid ett mjukt ”tack” istället för ett skarpt ”loss”

Sammanställt av Eva Bark i samarbete med författaren till boken
”Vardagsuppfostran – med känsla och respekt” Åsa Ahlbom

Hundens zoner och äganderätt

I hundens och valpens värld finns olika zoner och det är viktigt för oss att lära oss om just vår hunds olika zoner. Zonerna varierar i storlek. De är tredimensionella, – se dem som en bubbla. De finns alltså inte bara på marken eller golvet, utan även i luften runt hela hunden och det eller den som den valt att försvara. Vissa zoner är mindre i storlek och andra är större.

Ibland visar hunden eller valpen sitt zon-försvar med både morrande och även nafsande, ibland hotfulla utfall. Då gäller tillit och respekt i träningen för att få hunden till att acceptera att du är en vän som han eller hon kan lita på fullt ut. En början till ett samspel där ödmjukhet och kamratskap råder. Här gäller förtroende-övningar. Kom ihåg att zon-försvar har inget med hundens eller valpens strävan efter högre rang att göra.

De olika zonerna är:
Individzon
Kroppszon
Matzon
Leksakszon
Liggplatszon
Gruppförsvarszon
Revirzon
Valpförsvarszon (hos tik med valpar)

Vi kommer att ta upp varje zon för sig i kommande bloggartiklar, då dom är spännande att belysa och titta på, för det skiljer sig även mellan olika raser. Vi kommer också att gå igenom hur vi kan träna förtroendeövningar tillsammans vid just den specifika zonen där hunden visar vakt eller misstänksamhet.

Kom ihåg!
– Det är ett naturligt beteende hos våra hundar att försvara något som är viktigt.
– Respekten för andras zoner är inte medfödd, varje valp måste därför tidigt lära sig respekt för zoner hos andra hundar och människor.
– Zonförsvar har inget att göra med hunden eller valpens rang.
– Varje zon är tredimensionell.
– Tidigare erfarenheter spelar roll, har valpen växt upp med en respektfull uppfödare som tränat tillit är mycket vunnet.
– Hundens försvar ser olika ut mellan olika zoner, men också mot annan hund  och mot människa.
– Viktigt för oss som umgås med hundar att vi lär oss de olika försvars-zonerna men även förklarar för barn att dessa zoner behöver visas respekt.

Sammanställt av Eva Bark i samarbete med författaren till boken
”Vardagsuppfostran – med känsla och respekt” Åsa Ahlbom

Uppfostra valpen med känslokontakt

Att husdjur uppfattar våra känslor känner erfarna djurägare till, men det nämns sällan av intruktörer på hundkurser, av uppfödare, veterinärer eller trimmare. Nästan all svensk hundträning är inriktad på det abstrakta begreppet ”ledarskap” och olika tekniska metoder. Känslornas betydelse i vår kommunikation med hunden glöms bort. Speciellt viktigt är detta samspel på valpkurser, då hund och ägare grundlägger sin relation för resten av hundens liv.

Tänk på tonfall, och ditt kroppsspråk, inte själva orden du säger. När du börjar använda känslornas budskap reagerar hunden ofta direkt, särskilt om den tidigare har varit söndertjatad av ord. Raka direkta känslor utan dubbla budskap, är vad alla hundar vill ha.

Hunden och människan har olika språk. Hunden kommunicerar med kropps-, doft-, berörings- och ljudsignaler. Medan vi mest använder ord och inte är särskilt medvetna om vårt kroppsspråk. Trots skilda språk kan hund och människa mötas över artgränserna, eftersom vi har ett gemensamt ”känslospråk”!

Hunden lär sig snabbt förstå människors känslor och avsikter genom att tolka våra signaler. Hundar reagerar omedelbart på alla budskap som vi sänder ut med rösten och kroppen, precis som barn gör. Även våra dofter ger förmodligen hunden information om vilka känslor vi upplever. Våra ord däremot, betyder mindre i kontakten med hunden, än vad vi i allmänhet tror. Utbytet av känslor mellan människa och hund, det är där som en djupare kontakt skapas och byggs. Godis kan aldrig ersätta detta!

Den här träningen är aldrig för tidig att börja med. Så fort din lilla valp är i din famn så startar er nya relation och nya möjligheter till kontakt, se till att bygga ert gemensamma känslospråk!

Nöjd hund var dag

Tillsammans, med känsla och respekt